Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Ρέα Βαλντέν

The Symptom 4 / Η δι-αφάνεια του σεξ 

Εγκαίνια: 25 Μαΐου 2013 | 20.00  Διάρκεια έκθεσης: 25 Μαΐου – 16 Ιουνίου, 2013 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας 
 
 THE SUBJECT OF DESIRE
 (18 σκίτσα και κείμενο)

 
ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
της Ρέας Βαλντέν, 2013


Το έργο αποτελείται από δεκαοκτώ σκίτσα και ένα κείμενο. Τα σκίτσα οργανώνονται σε δυο τετράγωνα 3Χ3, και αρθρώνονται από το οπτικό ποίημα.

Τα σκίτσα προέρχονται από μια σειρά δεκάδων σημειωματάριων, που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2008 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τα ονομάζω M-CREATURES. Αυτόνομες εκτεταμένες στιγμές. Στη χρονολογική διαδοχή τους, αποτελούν μια εκ των πραγμάτων βιογραφική αφήγηση. Στη χωρική τους συνύπαρξη παράγουν μια νέα αφήγηση. Τα συγκεκριμένα δεκαοκτώ είναι μια επιλογή από το πρώτο σημειωματάριο.

Τα M-CREATURES είναι διερευνήσεις αισθήσεων και της επιτέλεσης της γραμμής. Επιθυμία, πόνος, περιέργεια, απελπισία, θρίαμβος, αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές, δέρματος, οργάνων, κοκκάλων, μαλλιών, αρθρώσεων, δοντιών, ματιών, μυών, μυρωδιών, γεύσεων. Παροντικά. Ένα σώμα που παράγει τη γραμμή κι ένα σώμα που αναπαρίσταται σε μια φανταστική ανατομία, συγχρόνως. Η γραμμή και το σχήμα σε συνέχεια, η επιθυμία του σώματος μέσα από την κίνηση του χεριού. Ωμά. Που σημαίνει και φρικτά και υπέροχα και με χιούμορ και σαρκαστικά και ρομαντικά ακόμα, τερατώδη στην ειλικρίνεια τους. Χωρίς το φόβο της αισθητικής. Γραμμές κακότεχνες ή υπερβολικά καλλιγραφικές, μαζί, χωρίς κανόνες, η ικανοποίηση της γραμμής, το δάγκωμα της σελίδας, όλα τα στιλ, όλες οι αναμνήσεις, όλες οι επιθυμίες, ως βιωμένο παρόν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομώδες από την ειλικρίνεια.

Το κείμενο στήνεται σε μια στήλη από τρία τετράγωνα. Το επάνω τετράγωνο (γλώσσα-επικοινωνία) είναι μια φιλοσοφική απεύθυνση πάνω στην έννοια της αλλότητας . Το κεντρικό τετράγωνο (γλώσσα-αντικείμενο) είναι ένα οπτικό ποίημα που διαβάζεται προς διάφορες κατευθύνσεις και λειτουργεί πάνω στο γλίστρημα μεταξύ εικόνας και ήχου και νοήματος. Το τελευταίο τετράγωνο (μετα-γλώσσα) είναι αυτό εδώ.

THE SUBJECT OF DESIRE
by Rea Walldén, 2013


The work is comprised of eighteen sketches and a text. The sketches are composed into two squares 3X3, and are articulated by the visual poem.

The sketches are taken from a series of sketchbooks, which started in April 2008 and still continue today. I name them M-CREATURES. They are extended moments. In their chronological succession, they constitute a biographical narration. In their spatial co-existence, they create a new narration. The eighteen selected sketches come from the first sketchbook of the series.

M-CREATURES are explorations of sensations and of the performance of drawing. Desire, pain, curiosity, despair, triumph, internal and external sensations, of the skin, the organs, the bones, hair, joints, teeth, eyes, muscles, smells, tastes. Present. A body who produces the line and a body who is represented in an imaginary anatomy, simultaneously. The line and the shape in a continuum, the body’s desire through the movement of the hand. Crude. Which means outrageous and wonderful and humorous and sarcastic and even romantic, monstrous in their sincerity. Without the fear of aesthetics or good taste. Artless lines or extremely calligraphical, without rules, the satisfaction of the line, biting into the page, every style, every memory, every desire, as living present. There is nothing more terrifying than sincerity.

The text accompanying the sketches appears in a column comprised of three squares.
The upper square (language-communication) is a philosophical address on the concept of otherness. The middle square (language-object) is a visual poem which is read in many different directions and functions on the slide between image and sound and meaning. The final square (meta-language) is this one here.


Ρέα Βαλντέν. Σημειολόγος και πειραματική κινηματογραφίστρια. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Α.Π.Θ. Διδακτορικό στη φιλοσοφία στο University of Cardiff, με τον Christopher Norris. Επί του παρόντος είναι μετα-διδακτορική ερευνήτρια στο Α.Π.Θ. και επισκέπτρια ερευνήτρια στην Α.Σ.Κ.Τ., όπου μελετά τον ελληνικό avant-garde κινηματογράφο. Έχει διδάξει στην Α.Σ.Κ.Τ., στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο University of Cardiff και στο Cardiff School of Art and Design. Μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, της Society for European Philosophy και του European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Έχει δημοσιεύσει περί τη σημειωτική, τη γνωσιοθεωρία και τη θεωρία κινηματογράφου. Έχει γράψει σενάρια για ταινίες μυθοπλασίας και σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες. 

 
Rea Walldén. Semiotician and experimental film-maker. Degree in Architecture from Aristotle University of Thessaloniki. Ph.D. in Philosophy from Cardiff University, under the supervision of Christopher Norris. Currently a post-doctoral researcher in Aristotle University of Thessaloniki and a visiting researcher in the Athens School of Fine Arts, investigating Greek avant-garde cinema. Has taught in the Athens School of Fine Arts, the Film School of Aristotle University of Thessaloniki, the University of Thessaly, Cardiff University and the Cardiff School of Art and Design. Member of the Hellenic Semiotic Society, the Society for European Philosophy, and the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies. Has published articles on semiotics, epistemology and film theory. Has written fiction film-scripts and directed short experimental films.

Δεν υπάρχουν σχόλια: