Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Αντουανέττα Αγγελίδη

The Symptom 4 / Η δι-αφάνεια του σεξ 

Εγκαίνια: 25 Μαΐου 2013 | 20.00  Διάρκεια έκθεσης: 25 Μαΐου – 16 Ιουνίου, 2013 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας 
ORGANIC GAMES 2 – ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ  
(video και φωτογραφίες)

 
ORGANIC GAMES 2 – ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ
της Αντουανέττας Αγγελίδη, 2013


Το ORGANIC GAMES 2 – ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ αποτελείται από τη βιντεο-προβολή TEARS SINS και το αντικείμενο ΕΧΙΔΝΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ.

Το TEARS SINS («σκίζει αμαρτίες» και «δάκρυα-αμαρτίες») είναι διάρκειας 21 λεπτών και 15 δευτερολέπτων, και επαναλαμβάνεται σε λούπα. Ο κύριος κορμός του είναι μια βιντεοσκοπημένη performance (2013), όπου η Αγγελίδη σχίζει μια σειρά βιβλίων που φέρουν ως τίτλους τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα. Σε συγκεκριμένα σημεία παρεμβάλλονται τέσσερα πλάνα διαφορετικής προέλευσης. Τα δύο προέρχονται από την ταινία της «Idées Fixes / Dies Irae» (1977): στο πρώτο εμφανίζονται οι ταμπέλες «Organic» και «Jouets», από όπου εμπνέεται ο συνολικός τίτλος του έργου, ενώ στο δεύτερο εμφανίζεται ηχητικά και οπτικά ένα ποίημα που βασίζεται σε συντακτικές μεταθέσεις. Στα άλλα δύο πλάνα (2013), η Αγγελίδη διαβάζει μπροστά στην κάμερα δυο κείμενα για την περίπλοκη σχέση με τον πατέρα της και τη γλώσσα. Γράμματα, ως υπέρτιτλοι και διάτιτλοι, συμπληρώνουν ή διακόπτουν τις εικόνες. Η φωνή της Αγγελίδη, αναγνωρίσιμη ή παραμορφωμένη, ο ήχος του σχισίματος και η σιωπή, οι ήχοι χώρου και ένα σταθερά αναπάντητο τηλέφωνο, συνδιαλέγονται με το οπτικό υλικό, σε ένα συνολικό παιχνίδι ετερογένειας.

Το TEARS SINS είναι ένα τελετουργικό ξόρκι. Είναι εμμονικό και καταναγκαστικό, βίαιο και σπαρακτικό. Σχίζει και επαναπροδιορίζει την έννοια της αμαρτίας. Έχει χαρακτήρα βιογραφικό και εξομολογητικό, ειδικά στη διπλή αφιέρωση στον αδύναμο πατέρα. Διάλογος μέσα στο χρόνο, ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικίες του προσώπου και της φωνής της δημιουργού, όπου οι ημερομηνίες σωρεύονται με επιμονή και τραυματικά συμβάντα αποκαλύπτονται. Μια αγωνία πάνω στη γλώσσα, και τη δυσκολία της, και τη σχέση της με τις εικόνες. Και μια υπεράσπιση της διαφορετικότητας και της πολλαπλότητας των ανθρώπων και των ιδεών – η ελπίδα του ουράνιου τόξου.

ΕΧΙΔΝΕΣ ονομάζει η Αγγελίδη μια σειρά από επιμήκη διαφανή αντικείμενα, που κατασκεύασε το 1982. Είναι φτιαγμένες από μεικτά υλικά: λεπτό πλαστικό και σελοτέιπ, ρολά που κολλάν οι μύγες, ζάχαρη και γυαλί, και σωματικά υπολείμματα. Εκτέθηκαν το 1986 στον κινηματογράφο «Στούντιο», παράλληλα με την προβολή της ταινίας της «Τόπος» (1985). Το ΕΧΙΔΝΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ αποτελείται από δυο από αυτές, τοποθετημένες πλάι-πλάι μέσα σε ένα μαύρο πλαίσιο-κουτί, σαν φέρετρο. Μια διαγώνια γραμμή led τις χωρίζει, φωτίζοντας τες. Διάλογος παρόντος-παρελθόντος, πάνω στη συμβολική του αριθμού «δύο».


[Η περιγραφή είναι της Ρέας Βαλντέν]


 
ORGANIC GAMES 2 – COMPULSORY PURIFICATION
by Antoinetta Angelidi, 2013


The work ORGANIC GAMES 2 – COMPULSORY PURIFICATION is comprised of the video-projection TEARS SINS and the object COMRADE VIPERS.

TEARS SINS (where “tears” refers both to the act of tearing and the bodily liquid) is 21 minutes and 15 seconds long, and runs in a loop. Its main corpus is a videotaped performance (2013), where Angelidi is tearing a series of books, the titles of which are the Seven Deadly Sins. At certain points, four different shots are inserted. Two come from her film “Idées Fixes / Dies Irae” (1977): in the first shot appear the signs “Organic” and “Jouets” (Toys), which inspired the title of the present work; in the second, one can hear and read a poem based on syntactic transpositions. In the other two shots (2013), Angelidi facing the camera reads two texts about her complex relationship to her father and language. Written words, as subtitles or intertitles, complete or disrupt the images. Angelidi’s voice, recognizable or distorted, the sound of tearing and silence, noises and the ringing of a constantly unanswered telephone converse with the visual material in an all-embracing game of heterogeneity.

TEARS SINS is a ritual incantation. It is obsessive and compulsive, violent and heart-breaking. It tears and redefines the concept of sin. Its character is biographical and confessional, particularly in the double dedication to a weak father. It is a dialogue through time between different ages of the face and voice of the artist, where dates are intensively piled and traumatic experiences revealed. It is anguish about language, and its difficulties, and its relation to image. And a defense of difference and the multiplicity of humans and ideas – the hope of the rainbow.

Angelidi names VIPERS a series of long, transparent objects, which she created in 1982. They are made of mixed materials: plastic bags and cellotape, flytraps, sugar and glass, and pieces of skin and blood and nails. They were exhibited in 1986 in the cinema “Studio”, where her film “Topos” (1985) was screened. COMRADE VIPERS consists of two of them placed in a black vertical box, like a coffin. A diagonal led line separates and lights them. A dialogue between present and past; on the symbolism of duality.


[The description is by Rea Walldén]
Αντουανέττα Αγγελίδη. Σκηνοθέτης κινηματογράφου και εικαστικός. Αρχιτεκτονική (Ε.Μ.Π.), Σκηνοθεσία και Μοντάζ (I.D.H.E.C., Παρίσι), Θεωρία Κινηματογράφου με τον Christian Metz. Έχει σκηνοθετήσει τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίεςIdées Fixes / Dies Irae (1977), Τόπος (1985), Οι Ώρες (1995), Κλέφτης ή η Πραγματικότητα (2001) – που προβλήθηκαν σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και μουσεία σύγχρονης τέχνης. Χρησιμοποιεί την ιστορία της τέχνης και τα όνειρά της ως πρώτη ύλη για τη δουλειά της, «απομακρυν[όμενη] από την πραγματικότητα για να πλησιάσ[ει] το Πραγματικό». Η αντιστροφή και η αντιπαράθεση των κωδίκων, καθώς και ο μηχανισμός του ονείρου και το ανοίκειο, αποτελούν κεντρικές δημιουργικές στρατηγικές της. Επίκουρη Καθηγήτρια Σκηνοθεσίας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. Έχει διδάξει Κινηματογραφική Θεωρία στα Πανεπιστήμια της Πάτρας, της Θεσσαλίας και του Αιγαίου. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (αντιπρόεδρος 2009-2011). Τιμητικό αφιέρωμα στο 46 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, μονογραφία.

 
Antoinetta Angelidi. Film director and visual artist. Studied Architecture in Athens; Film Direction and Editing at the Institut des Hautes Etudes Cinématographiques in Paris; and Film Theory with Christian Metz. She has directed four full-length fiction films – Idées Fixes / Dies Irae (1977), Topos (1985), The Hours (1995), Thief or Reality (2001) – which were screened in international film festivals and contemporary art museums. She uses art history and her dreams as raw material for her work, “distancing [herself] from reality in order to reach out to the Real”. The inversion and juxtaposition of codes, as well as the dream-mechanism and the uncanny, constitute her main creative strategies. Assistant Professor in Film Direction in the Film School at the Aristotle University of Thessaloniki. Has taught Film Theory at the Universities of Patras, Thessaly and the Aegean. Member of the European Film Academy. Founding member of the Hellenic Film Academy (vice-president 2009-2011). Retrospective tribute to her work in the 46th International Thessaloniki Film Festival (2005), golden Alexander prize and monograph.

Δεν υπάρχουν σχόλια: