Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Γιάννης Σινιόρογλου / Γιάννης Σκαλτσάς

Στα όρια του μαζί

Επιμέλεια: Κωστής Σταφυλάκης / παραγωγή The Symptom Projects
Εγκαίνια: 6 Οκτωβρίου 2012 | 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 6 - 21 Οκτωβρίου, 2012
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας. 
Οι Γιάννης Σκαλτσάς και Γιάννης Σινιόρογλου κατασκευάζουν ένα gestalt ίχνος στο πάτωμα του εκθεσιακού χώρου. Μικρά τσιμεντένια κολωνάκια που στη βάση τους φέρουν τη φράση «for the community» είναι τοποθετημένα μαζί, ώστε να θυμίζουν το σχήμα μιας μυστηριώδους κολώνας που απεικονίζεται σε φωτογραφίες. Η κολώνα είναι τμήμα της παιδικής χαράς του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη στο Ψυχικό. Η περίεργη αυτή κολώνα χρησιμοποιείται από τα παιδιά ως «βήμα» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους. Οι καλλιτέχνες ερευνούν την πολυαρχία που προκαλείται σε ένα κοινόχρηστο χώρο - την εφήμερη χρήση του μνημείου ως πεδίου άσκησης της δημόσιας παρουσίας και του δημόσιου λόγου.  


Yannis Skaltsas and Yannis Sinioroglou create a gestalt trace on the floor of the exhibition space. Little cement columns reading “for the community” on their base, are placed together so to recall the shape of a similar column found at a playground made by Dimitris Pikionis in Psychico. This strange column is used by the children as a “rostrum” during their play. The artists explore polyarchy caused in a space designed for public use – and the ephemeral use of the monument as an exercise field for public appearance and public speech. 
Giannis Sinioroglou graduated from Athens School of Fine Arts in 2009. Since 2010 he has been attending the Master Program "Design - Space - Culture" in the Department of Architecture of the National Technical University of Athens.

His means vary from printing and photography to construction, video and archive in an on-going procedure of articulating a problematic relevant to those conventions of the human culture which have been integrated as History.

He lives and works in Athens and has taken part in several exhibitions in Greece and abroad.

He is a founding member of the artist group Campus Novel.

Δεν υπάρχουν σχόλια: