Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Γιώργος Γυπαράκης

Στα όρια του μαζί

Επιμέλεια: Κωστής Σταφυλάκης / παραγωγή The Symptom Projects
Εγκαίνια: 6 Οκτωβρίου 2012 | 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 6 - 21 Οκτωβρίου, 2012
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας. 


Ο Γιώργος Γυπαράκης κατασκευάζει ένα παράδοξο μηχανισμό, ένα ιδιόμορφο κάθισμα που παράγει μουσική όταν οι περαστικοί καθίσουν «ασύμμετρα» παραβαίνοντας την ισορροπία της κατασκευής και του υλικού. Η αλληγορική αυτή κατασκευή μετατρέπεται σε πείραμα πάνω στη χωρική συνύπαρξη, στην ανισότητα της «συμμετοχής» και στη δυναμική της. Οι καθήμενοι πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου μια μορφή ισορροπίας που μπορεί να παράξει μουσική. Ο ίδιος ο Γυπαράκης προτείνει ένα τρόπο χρήσης, ώστε να παραχθεί μουσική. Ωστόσο, το κάθισμα είναι ένα αλλόκοτο εκφραστικό μέσο, που αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ των ατόμων που κάθονται πάνω του.

Giorgos Gyparakis creates a paradox mechanism, an unusual seat that produces music whenever some passersby seat “asymmetrically”, upsetting the balance of the construction and the material. This allegorical construction turns into an experiment on the spatial coexistence, the difficulty of “participation”, and its dynamics. The persons seating on this bench have to discover a position that produces music. Gyparakis proposes a way of use meant for the production of music. But the seat turns into a peculiar means of expression highlighting the relation of the people seated on it. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: