Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Βασιλεία Στυλιανίδου

Στα όρια του μαζί

Επιμέλεια: Κωστής Σταφυλάκης / παραγωγή The Symptom Projects
Εγκαίνια: 6 Οκτωβρίου 2012 | 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 6 - 21 Οκτωβρίου, 2012
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας. 


From Scratch_a collaborative text_always from scratch.

 Η Βασιλεία Στυλιανίδου συγγράφει μια σειρά από σύντομα ή μακροσκελή σενάρια συλλογικής διαβίωσης. Απευθύνει μια προσωπική πρόσκληση σε άτομα δικής της επιλογής να συμπληρώσουν τα σενάρια. Τα σενάρια σχηματίζουν μια στοίβα από σελίδες στο πάτωμα. Ανεμιστήρες σκορπούν τις σελίδες στο χώρο. Ο επισκέπτης καλείται να τις μαζέψει, να τις συμπληρώσει και να τις επανατοποθετήσει στην αρχική στοίβα. 

Το έργο είναι διτό. Το ένα μέρος του έργου αποτελεί μια εγκατάσταση στο φυσικό χώρο της έκθεσης στην Άμφισα. Η εγκατάσταση αποτελείται ένα κείμενο με εκκινήσεις σκέψεων και πιθανών σεναρίων για τη συλλογικότητα,
φωτοτυπημένο σε 5.000 αντίτυπα, 5 μαύρους μεταλλικούς ανεμιστήρες σε λειτουργία, αέρα από τους ανεμιστήρες, μια βίντεο προβολή και ήχο που λειτουργεί σε φαντασιακό επίπεδο.
Το δεύτερο μέρος του έργου αποτελεί η συλλογική διαδικασία συνέχισης/ "κατασκευής" του κειμένου αυτού στο διαδύκτιο.
Η συλλογική διαδικασία συνέχισης/ "κατασκευής" του κειμένου αυτού πραγματοποιείται στον χώρο ενός blog στο διαδίκτυο.
Είναι μια διαδικασία της οποίας τον απόλυτο έλεγχο δεν έχει κανένας.
Όποιος θεατής -στον πραγματικό χώρο της έκθεσης στην Άμφισα- το επιθυμεί, μπορεί να πάρει μέρος στη διαδικασία συλλογικής "κατασκευαής¨του κειμένου.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΑ

Μια στοίβα με περίπου 5.000 κόλλες, όπου είναι τυπωμένα τα κείμενα με εκκινήσεις πιθανών σεναρών συλλογικότητας.
Πέντε μαύρους μεταλλικούς ανεμιστήρες δαπέδου που είναι τοποθετημένοι γύρω από την στοίβα με τις 5.000 κόλλες.
Ο αέρας που δημιουργείται στροβιλίζει τις σελίδες-τα κείμενα.
Τα φύλλα σκορπίζονται από τον αέρα και κάποια από αυτά πέφτουν στο πάτωμα ή βρίσκουν διέξοδο από το ανοιχτό παράθυρο
και εκεί διαλύονται στη βροχή (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
Οι θεατές καλούνται να μαζέψουν τις σελίδες από το πάτωμα ή να τις αποσπάσουν από την κυκλοφορία τους στον αέρα, να τις διαβάσουν  και να τις τοποθετούν στη στοίβα με τις λευκές σελίδες. Όποιος θεατής sτο επιθυμεί, μπορεί να παρέμβει στο κειμένο.
Ο ήχος θα λειτουργήσει ως μια υπόσχεση.


From Scratch_a collaborative text_always from scratch

Vasilia Stylianidou puts down a series of short or lengthy scripts of collective living. Ventilators spread the pages all over the place. The visitor is asked to pick them up, complete the continuation of the story, and replace them properly on the original pile.

The work is twofold. One part of the work comprises an installation in the physical exhibition space in Amfissa, GR. 
The installation is made up of 5,000 photocopies of a text with beginnings of scenarios for collectivity, 5 black metal electric fans which are switched on, the air current generated by the fans, a video projection and imaginary sound.
The second aspect of the work is the collective process of continuing the elaboration/ "construction" of this text. 
The collective process of continuation/ "construction" of this text takes place in the virtual space of a blog on the internet. 
It is an operation whose overall control does not rest with any single agent.
Any viewer -in the physical space of the exhibition in Amfisa, GR- who wishes to, can take part in it.

DESCRIPTION OF THE INSTALLATION IN THE EXHIBITION SPACE in Amfissa. 

_a pile of about 5,000 sheets on which are printed the texts with the beginnings of possible scenarios of collectivity.
_five black metalic electric fans on stands, placed around the pile of the 5,000 sheets.
The air current swirls the pages-the texts.
The pages are scattered, some fall on the floor or may waft out the open window
and they disintegrate in the rain (depending on weather conditions).
The viewers are invited to pick up the pages off the floor or grab them out of the air, read them and place them on the pile with the blank pages. Any viewer who wishes to, could intervene in the text.
 Sound will work as a promise.


Vassiliea Stylianidou (* 1967, Thessaloniki (GR). She lives and works in Berlin and Athens. She studied Literature and Linguistics at the University of Ioannina (GR) and Visual Arts (B.F.A., M.F.A.) at the Universität der Künste Berlin. She received the NaFöG-postgraduate  and DAAD (NYC) scholarships. She participated in the Goldrausch Artists programme Berlin (1999-2000). She has been an Artist-in-Residence at Schloss Plüschow in Germany (2003) and at Künslterhaus Büchsenhausen, Innsbruck (2004).  In 2011 she founded the project STUDIOvisits. Vassiliea Stylianidou lives and works between Berlin and Athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια: