Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ισιδώρου / Γρηγοριάδης

Στα όρια του μαζί

Επιμέλεια: Κωστής Σταφυλάκης / παραγωγή The Symptom Projects
Εγκαίνια: 6 Οκτωβρίου 2012 | 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 6 - 21 Οκτωβρίου, 2012
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 5-10μμ, στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Άμφισσας. 

 Τρία Βηματα για την Ανοικοδόμηση

Ο Δρομος προς την Αλλαγή


Οι Γιάννης Γρηγοριάδης και Γιάννης Ισιδώρου (οι εισηγητές του «μοφερισμού») δημιουργούν δύο εγκαταστάσεις που συνομιλούν μεταξύ τους. Το έργο τους εντάσσεται στο ευρύτερο πρότζεκτ τους «Η διαλεκτική της ανοικοδόμησης». Στην εγκατάσταση «Ο Δρόμος προς την Αλλαγή», ο Γρηγοριάδης παραθέτει μια σειρά από τεκμήρια: ένα ντοκυμαντέρ του 1982 για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, διαφημιστικές εικόνες γραφείων από κατάστημα επίπλων που συμμετείχε στο διαγωνισμό για την επίπλωση της πρυτανείας του πολυτεχνείου, καρέκλες του ΙΚΕΑ που σχηματίζουν σύμβολα και σημαίες. Ο Γιάννης Ισιδώρου παρουσιάζει την εγκατάσταση «Τρία βήματα προς την ανοικοδόμηση». Εκεί εντάσσει ένα καρότσι μεταφορών που φέρει ένα πόντιουμ δεμένο με ιμάντες, σχετική αρθρογραφία από τη «εποχή της ανοικοδόμησης» (1953-2003), και τεκμήρια της ίδιας περιόδου. Οι μοφεριστές εξερευνούν αρχαιολογικά την κατασκευή του «μαζί» προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την κοινωνική αίγλη που ορισμένοι δημόσιοι κώδικες και μηχανισμοί απέκτησαν στη μεταπολεμική Ελλάδα.

Yannis Gregoriades and Yannis Isidorou (the originators of “mofferism”) create two installations that speak with each other. Their work is part of their wider project “The dialectics of reconstruction”. In the installation “The path towards the Change”, Gregoriades juxtaposes a series of tokens: a documentary of 1982 about the rise of PASOK, advertising pictures of desks in a desk store that participated in the contest for supplying furniture for the deanery of the Polytechnic School of Athens, and chairs from IKEA forming symbols and flags. Yannis Isidorou presents the installation “Three steps towards reconstruction”. He includes a wheelbarrow that carries a podium tied with straps, newspapers from the “period of reconstruction” (1953-2003), envelops used in the electoral procedure, and other documents from that same period. Mofferists archaeologically explore the construction of “togetherness”, trying to interpret the social glamour that certain public codes and mechanisms gained in post-war Greece.


Ο Γιάννης Ισιδώρου (1969) γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε φωτογραφία. Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου και των πρακτικών του, επιχειρεί ένα συνεκτικό σχόλιο στις ανθρώπινες δυνατοτητες για την ερμηνεία του κόσμου, και ταυτόχρονα μια κριτική έρευνα στην ουτοπία της αλλαγής του, και τις συνακόλουθες δυστοπικές πραγματώσεις της. Έχει οργανώσει πλήθος εκθέσεων και προβολών στην Ελλαδα και στο εξωτερικό. Ζει στην Αθήνα.
more info @  isidorou.com + izistation.blogspot.gr/
 

Yiannis Isidorou (1969)
He was born in Piraeus. He studied photography.
In most of his work and practices he is seeking a coherent commentary on the human potential for interpreting the world, and at the same time a critical investigation on the utopia for the world's change, and the consequent dystopian realizations of these changes. He has organized numerous exhibitions and screenings in Greece and abroad. He lives in Athens.
more info @  isidorou.com and izistation.blogspot.gr/ 


Γιάννης Γρηγοριάδης (1971).Σπούδασε γλυπτική. Έχει στο ενεργητικό του πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων. Το εικαστικό του έργο μελετά την πόλη, ανδεικνύει τις πολλαπλές αναγνώσεις της μέσα απο την συστηματική καταγραφή , εξετάζει τον δομημένο χώρο ως ένα δοχείο νοημάτων που συνιστούν τη μνήμη, και αναπαριστά τον αστικό εξοπλισμό ως παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον. Έχει Επιμεληθεί εικαστικές εκθέσεις και προβολές. Διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Πλαστικής της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Yiannis Grigoriadis (1971)
He studied sculpture. He has taken part in numerous solo and group exhibitions. His work studies the city and shows off the multiple readings through the systematic recording, examines the built environment as a reservoir of meanings that constitute memory, and represents the urban equipment as an intervention in the urban environment. He has curated exhibitions and screenings. He teaches as an assistant professor in the Department of Plastic Art in the university of  Architecture, NTUA.
more info @ ygrigoriadis.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: