Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Χριστίνα Σγουρομύτη

Το σύμπτωμα του τόπου
Ταμπάκικα Άμφισσας, 21 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2011.
Επιμέλεια έκθεσης: The Symptom Projects

Le roi c ’est moi

Προσθήκη λεζάντας


Η Χριστίνα Σγουρομύτη είναι απόφοιτος του τμήματος Ζωγραφικής του Camberwell College of Arts, London Institute. To 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Σχέδιο από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί με site-specific εγκαταστάσεις στα πλαίσια εικαστικών ομάδων και διεπιστημονικών projects. (AREA10, ARTIVISTS, άντερ κονστράξιον, Locus Solus, Christian Boltanski. Έχει εκθέσει ατομικά στις Clarion Contemporary Art (2005) και Manifactura (2007) και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές στην Αθήνα και το Λονδίνο. Η δουλειά της περιστρέφεται γύρω από την επανατοποθέτηση εικόνων, εννοιών και αντικειμένων που αποκτούν έτσι συμβολική σημασία. Με την αποκόλληση των θεμάτων αυτών από το καθιερωμένο τους πλαίσιο, την οικειοποίηση και την ένταξή τους σε ένα νέο σύστημα, αναδεικνύεται η αμφισημία του νοήματος και ευνοείται η κριτική ανάγνωση των εικόνων που αναπαριστώνται. Την περίοδο αυτή εκπονεί διδακτορική διατριβή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Christina Sgouromiti graduated from the Painting department of Camberwell College of Art, London Institute. In 2004 she acquired her master degree in Drawing at the same college. She has worked extensively with artists’ groups and cross-field collaborations, mainly in the form of site-specific installations. (AREA10, ARTIVISTS, under construction group, Locus Solus intermedia, Christian Boltanski). She has had solo shows in Clarion Contemporary Art (2005) and Manifactura (2007) and she has participated in numerous group shows in Athens and London. Her work unfolds around the reconstruction of imagery, objects and notions, in ways that acquire new symbolic values. The disconnection of such elements from their original frame, their appropriation and subsequent integration into new relational systems, reveals the ambivalence of the signified and favours alternative readings of the representations. Currently, she is a PhD candidate at the Academy of Fine Arts, Athens, collaboratively with the University of the Aegean. She lives and works in Athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια: