Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Βασίλης Γεροδήμος

Το σύμπτωμα του τόπου
Ταμπάκικα Άμφισσας, 21 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2011.
Επιμέλεια έκθεσης: The Symptom Projects


Μετασχηματισμός

Βασισμένος στην επανάληψη ενός στοιχείου που αναδιπλασιάζεται σχεδόν μετρικά, με ρυθμό, τείνοντας από το βάρος και τη συνοχή της ύλης του σε μια μορφή. Άτυπη μορφή.
Το μοτίβο είναι χειροποίητο, καθώς και η ύλη από την οποία προκύπτει. Η επεξεργασία του υλικού είναι επίσης μια διαδικασία εξέλιξης, έρευνας και δοκιμής μέχρι την ανάδειξη της πρώτης σταθερής μονάδας, του κυττάρου. Ακριβώς όπως ένας ζώντας οργανισμός, το έργο του αναπτύσσεται διερευνώντας τις δυνατότητες της ύλης του και ταυτόχρονα αναζητώντας μέσα από συνεχείς μεταμορφώσεις, το όπτιμουμ (optimum) μιας νέας τελικής φόρμας. Μιας αμφιλεγόμενης, μετασχηματισμένης, άτυπης μορφής.
Βασίλης Γεροδήμος

Transformation

Based on the repetition of an element duplicated in an almost metrical way, with a certain rhythm, tending towards a form under the weight and the cohesion of its matter. Formless form.
The pattern is handmade, the same as the matter itself. The treatment of the material is also a process of evolution, research and testing, up to the point of emergence of the first stable element, the cell. Just like a living organism, his work is developing through the exploration of the possibilities of his matter, and a search for the optimum new final form in constant transformations; a quest for a controversial, transformed formless form.

Βασίλης Γεροδήμος
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1977. Από το 2002 έως το 2005 σπούδασε στην Σχολή Μαρμαρογλυπτικής της Τήνου και το 2005 εισήχθη με διάκριση στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Basilis Gerodimos
He was born in 1977 in Arta. He studied at the School of Marble Sculpture of Tinos (2002-2004) and was accepted with honors at the Athens School of Fine Arts (2005-2010). He has participated in collective exhibitions in Greece and abroad. He lives and works in Athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια: