Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Βασίλης Μπαλατσός

Το σύμπτωμα του τόπου
Ταμπάκικα Άμφισσας, 21 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2011.
Επιμέλεια έκθεσης: The Symptom Projects

Χωρικά ύδατα


Αν η ψυχολογία ερευνά τις εσωτερικές κινήσεις του ανθρώπου η γεωλογία μελετά τις εσωτερικές κινήσεις της γης. Το εξωτερικό περίβλημα της οποίας χαρακτηρίζουμε ως τόπο. Το εσωτερικό όντας αθέατο δεν επιρρεάζει την όποια αισθητική αναζήτηση σε σχέση με το τόπο. Το τοπίο εξάλλου είναι ολόκληρη κατηγορία της ζωγραφικής χωρίς να εξαρτάται στο ελάχιστο από το εσωτερικό του φαινομένου. Αυτό το εσωτερικό παραμένει ένα αντικείμενο μελέτης της ανάλογης επιστήμης και μόνον. Πλην όμως, για την επικοινωνία του φαινομένου οπτικά είναι απαραίτητο να σχηματοποιηθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στις αισθητικές συντεταγμένες και γίνεται ορατό. Γίνεται και πάλι εικόνα, αναγκαστικά αποσπασματική, ανίκανη να μεταφέρει συναίσθημα ή άποψη. Ενας αφαιρετικός όγκος με μόνη αναφορά στην πραγματικότητα τον τίτλο του. Δεδομένης της άγνοιας για τον τόπο καθεαυτόν και δι’εαυτόν, η «εσωτερικότητά» του αντλεί το όποιο νόημα από το βλέμμα που πηγαίνει πάνω του και την αντίληψη που έχει ο παρατηρητής για το θέμα αυτό. Οτιδήποτε κατοικεί τον τόπο μπορεί να αποτελέσει το σύμπτωμά του και πρώτα απ’όλα ο παρατηρητής του, μέσα στη σχέση: ο τόπος επιτρέπει στο παρατηρητή να τον κοιτά – ο παρατηρητής κοιτά τον τόπο για να τον κατανοήσει, έτσι όπως ο τόπος του το επιτρέπει. 
Βασίλης Μπαλατσός


If psychology explores the internal movements of the human being, geology studies the internal movements of the earth. The outer shell of the earth is called landscape. The invisible interior is of no influence on any aesthetic search related to the place. The landscape is an art category in its own right and independent from the inner state of the phenomenon. This inner state, though, remains an object of study only by the relevant science. Nonetheless, the visual communication of the phenomenon necessitates its figuration. Thus, it returns to the sensory coordinates and becomes visible. Yet again, it becomes an image and necessarily a fragmentary one, incapable of being a vehicle of emotion or opinion. It is an abstracted volume whose title is its only reference to reality. Given the ignorance of the place in itself and for itself, its “interiority” draws a certain meaning from the glance that reaches it and the perception of the spectator. Whatever inhabits the place can be its symptom and, first of all, the spectator being a part of the relation: the place enables the spectator to see it – the spectator sees the place in order to understand it the way the place itself enables her.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
Γεννήθηκε το 1966 στη Λάρισα
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2011
The Apartment, Αθήνα
2008
Περιοδικο ΟΖΟΝ, Αθηνα
Civil Disorder, The Apartment, Αθήνα
2005
Independent Landscape, Open Space, Art Cologne, Κολωνία, Γερμανία
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2010
Διευρυμένες Οικολογιες, επιμ. Δάφνη Βιτάλη, ΕΜΣΤ, Αθήνα
Πύργος-Πύργος, Συλλογή Νίκου Αλεξίου, Πύργος Μπαζαίου, Νάξος
Και τώρα?, επιμ. Χριστίνα Πετρηνού, ΚΜΣΤ, Θεσσαλονίκη
2008
Bargain Prices on Elephant Gun, επιμ. Κατερίνα Νίκου, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα
2006
Here, I disappear, επιμ. Ghislaine Dantan, The Apartment, Αθήνα
A ses parents, Villa Jeanneret / La Maison Blanche, La Chaux de Fonds, Ελβετία
Jokes, MAMCO, Museum of Modern and Contemporary Art, Γενεύη, Ελβετία


Basilis Mpalatsos
He was born in 1966 in Larissa. He has shown his work in various solo exhibitions at venues such as The Apartment gallery in Athens and the Open Space of Art Cologne in Germany. He has participated in numerous collective exhibitions in Greece and abroad, at museums and galleries such as the National Museum of Contemporary Art, Ileana Tounta Contemporary Art Centre, the State Museum of Contemporary Art and the Museum of Modern and Contemporary Art in Geneva, Switzerland. He lives and works in Athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια: